De som bygger nytt!

Det finns få saker som är mer centrala i människors liv än deras hem. Där det mesta sker, drömmar byggs och förverkligas, där skratt & gråt hörs. Där unga och gamla lever sina liv.

Och Sveriges främsta leverantör av just hem valde Nordpuls för sin ledarutveckling – vi är såklart stolta! Det började 2016, med sex dagar ledarskap uppdelat på tre moduler som innehöll allt från Transformerande Ledarskap till förändringsledning. Och eftersom de vill fortsätta utvecklas har vi fått förtroendet att fylla på: chefsdag med träning runt knepiga ”case”, presentationsteknik & retorik, och att hjälpa dem vidare i processen att staka ut vägen framåt. Ett otroligt stimulerande uppdrag – det ger massvis av energi att få jobba med företag som har starkt driv. Och en förmån att få arbeta med samtliga chefer!

Christian berättar gärna mer!

Det Gröna Sköna

 

Hösten 2015 fick vi frågan om vi kunde ta fram en ledarskapsmodell för en av Sveriges största organisationer inom folkrörelseidrott. Såklart ville vi det! Utmaningen var att balansera vetenskapliga modeller med användarvänlighet. Modellen vi arbetade fram skulle användas hela vägen från en ideellt arbetande yogainstruktör ända upp till nationellt kansli. Vi byggde konceptet runt Transformativt ledarskap med lite inspiration från UL. Allt präglat av glädje och gemenskap, och hög delaktighet från organisationen.

Leo och Petter jobbade tillsammans med Mia Petré-Lennerman från MP3 consulting, och tillsammans arbetade vi i tät dialog med uppdragsgivaren fram till våren 2016 då konceptet lanserades för över 400 deltagare i Lloret de Mar utanför Barcelona. Ett fantastiskt uppdrag!

Värme och extremt högt tryck

Petter har alltid varit förtjust i Mora och alltid förknippat staden med målgång. Allt började med ledarskapsträning för teamledare för några år sedan – lite på temat ”att leda utan att vara chef”. Bra människor i en av Dalarnas absolut häftigaste verksamheter. För snart ett år sedan fick vi förtroendet att dra igång nästa steg. Dels fick de hyra en HR-expert av våra vänner Kraftplan för att vässa avtal, processer och policys. Sedan kopplade vi på ledarsträning för samtliga chefer inkl 360 och personlig coachning – och då var såklart Leo drivande. Intressant uppdrag, lite av helhetsgrepp och alltid en välsignelse när man har möjlighet att påverka verksamheten hela vägen. För mer info – hör av dig till oss!

Milt tryck från chefen och rejält sug från medarbetarna

Högre chef har alltid varit en nyckelspelare när du skall utveckla ditt ledarskap. Vi har känt till det ett tag nu – även om sorgligt få utbildningsföretag gör något av den kunskapen. De senaste åren har vi lagt till en pusselbit som också gör medarbetarna delaktiga i att implementera det som chefen lär sig på våra kurser. Chefen leder ett antal workshops med sin personalgrupp, vrider och vänder på hur det skall tillämpas, och bygger tydlighet i sina roller. Funkar riktigt bra faktiskt.

Vi då? Vi ger chefen strukturen, manuset, övningar & tillämpningsuppgifter. Och såklart är våra fantastiska teorifilmer kärnan i varje workshop! Nya kunskaper gör inte nytta förrän de omsätts i praktiken. Vi har hjälpt en hel del kunder med det här och berättar gärna mer.  Nyfiken? Hör av dig till Christian.

Ett längre program för ett ”kort” företag

 

Ledarskapsprogram för den svenska delen av en amerikansk organisation. Ca 30 chefer. Ett ambitiöst upplägg om sju dagar uppdelat på ledningsgrupp och två chefsgrupper. Utvecklande Ledarskap (UL) var basen i programmet, Patrik & Leo fyllde på med konflikthantering, förändringsledarskap, kommunikation, feedback … Fräscha ville både vi och uppdragsgivaren vara – så när vi kom till gruppdynamik så tog vi in Endre Sjøvold! Programmet avslutas nu efter fyra workshops med cheferna och deras respektive arbetsgrupper där fokus varit att implementera ett nytt ledarskap i organisationen. Hör av dig så berättar gärna Leo eller Patrik mer.

Vi tillhör definitivt FAN-klubben

 

Ett företag i södra Dalarna är mitt i en synnerligen ambitiös resa som bland annat innebär att nästan fördubbla omsättningen inom några år. Som ett led i detta ville man också utveckla lönemodellen och införa individuell och differentierad lön. Vi (Maria, Petter & Leo) hjälpte mer än gärna till! Ordentlig förstudie på plats i produktionen, sedan träning med otaliga rollspel för chefer OCH såklart för medarbetarna. Allt varvat med att deras egen organisation genomförde informationsträffar och workshops för att bygga förståelse för den nya lönemodellen. Det kanske roligaste med uppdraget är att organisationen tänker strategiskt och långsiktigt. För oss på Nordpuls innebär detta troligen att vi bygger vidare med steg två och tre i år! *håller tummarna*

… hör av dig om du vill veta mer.