Företagsanpassat

Vi föredrar att anpassa vårt upplägg efter de behov som en uppdragsgivare har. Detta innebär att en naturlig start är en seriös uppdragsdialog och förstudie, där vi kan lägga fast utbildningsmål, effektmål och innehåll. Vi tar vår utgångspunkt i vetenskapligt belagda modeller och teorier. Fokus ligger på träning och tillämpning. Vi återkopplar löpande progress, hjälper deltagarna framåt och vill såklart gärna vara delaktiga i utvärderingen.

Vi har coachningsuppdrag och handleder individer och grupper. Vi utvecklar grupper – allt ifrån ledningsgruppsprogram till arbetslag.

 

Vi vet, dels via forskningen men också från våra egna erfarenheter att den största utmaningen med en utbildning är att flytta kunskapen, insikten och förståelsen från kursrummet till verkligheten. För det är just i verkligheten den gör skillnad och nytta.

Forskningen säger att endast 15% av personer som går en utbildning kommer att lyckas med just detta. Det är inga bra siffror. Glädjande nog så har vi verktyg och metoder som hjälper er att få ut mer effekt än så. 

Därför tycker vi det är väldigt viktigt med implementeringen av det vi utbildar kring, att ni får det att funka i verkligheten. Och detta är något vi självklart stöttar organisationer med.