Milt tryck från chefen och rejält sug från medarbetarna

Högre chef har alltid varit en nyckelspelare när du skall utveckla ditt ledarskap. Vi har känt till det ett tag nu – även om sorgligt få utbildningsföretag gör något av den kunskapen. De senaste åren har vi lagt till en pusselbit som också gör medarbetarna delaktiga i att implementera det som chefen lär sig på våra kurser. Chefen leder ett antal workshops med sin personalgrupp, vrider och vänder på hur det skall tillämpas, och bygger tydlighet i sina roller. Funkar riktigt bra faktiskt.

Vi då? Vi ger chefen strukturen, manuset, övningar & tillämpningsuppgifter. Och såklart är våra fantastiska teorifilmer kärnan i varje workshop! Nya kunskaper gör inte nytta förrän de omsätts i praktiken. Vi har hjälpt en hel del kunder med det här och berättar gärna mer.  Nyfiken? Hör av dig till Christian.

Ett längre program för ett ”kort” företag

 

Ledarskapsprogram för den svenska delen av en amerikansk organisation. Ca 30 chefer. Ett ambitiöst upplägg om sju dagar uppdelat på ledningsgrupp och två chefsgrupper. Utvecklande Ledarskap (UL) var basen i programmet, Patrik & Leo fyllde på med konflikthantering, förändringsledarskap, kommunikation, feedback … Fräscha ville både vi och uppdragsgivaren vara – så när vi kom till gruppdynamik så tog vi in Endre Sjøvold! Programmet avslutas nu efter fyra workshops med cheferna och deras respektive arbetsgrupper där fokus varit att implementera ett nytt ledarskap i organisationen. Hör av dig så berättar gärna Leo eller Patrik mer.