Milt tryck från chefen och rejält sug från medarbetarna

Högre chef har alltid varit en nyckelspelare när du skall utveckla ditt ledarskap. Vi har känt till det ett tag nu – även om sorgligt få utbildningsföretag gör något av den kunskapen. De senaste åren har vi lagt till en pusselbit som också gör medarbetarna delaktiga i att implementera det som chefen lär sig på våra kurser. Chefen leder ett…

Read More Read More

Ett längre program för ett ”kort” företag

  Ledarskapsprogram för den svenska delen av en amerikansk organisation. Ca 30 chefer. Ett ambitiöst upplägg om sju dagar uppdelat på ledningsgrupp och två chefsgrupper. Utvecklande Ledarskap (UL) var basen i programmet, Patrik & Leo fyllde på med konflikthantering, förändringsledarskap, kommunikation, feedback … Fräscha ville både vi och uppdragsgivaren vara – så när vi kom till gruppdynamik så tog vi…

Read More Read More