Våra tjänster:

Vi tycker det är vanskligt att sätta etiketter på saker. Men om vi skulle försöka så skulle det kunna se ut så här – Vi hjälper organisationer att må bra, och att fungera bra. Oftast gör vi det genom att träna och utbilda människorna i den. Det kan vara chefer och medarbetare, gärna både och.

Företagsanpassade upplägg:

Vi föredrar att anpassa vårt upplägg efter de behov som en uppdragsgivare har. Detta innebär att en naturlig start är en seriös uppdragsdialog och förstudie, där vi kan lägga fast utbildningsmål, effektmål och innehåll. Vi tar vår utgångspunkt i vetenskapligt belagda modeller och teorier. Fokus ligger på träning och tillämpning. Vi återkopplar löpande progress, hjälper deltagarna framåt och vill såklart gärna vara delaktiga i utvärderingen.

Vi har coachningsuppdrag och handleder individer och grupper. Vi utvecklar grupper – allt ifrån ledningsgruppsprogram till arbetslag.

Öppna utbildningar:

Vi genomför kurser i UL (utvecklande ledarskap) med några starter per termin, håll utkik på vår facebooksida efter datum! Samma sak med presentationsteknik och retorik.

Övriga verktyg:

Förutom allt detta ovan, har vi ett antal verktyg i vår låda. Allt ifrån sådana som mäter hur väl grupper fungerar, presterar och mår till rena individuella personlighetskartläggningar. Är du intresserad och vill veta mer, hör gärna av dig.