Ett längre program för ett ”kort” företag

 

Ledarskapsprogram för den svenska delen av en amerikansk organisation. Ca 30 chefer. Ett ambitiöst upplägg om sju dagar uppdelat på ledningsgrupp och två chefsgrupper. Utvecklande Ledarskap (UL) var basen i programmet, Patrik & Leo fyllde på med konflikthantering, förändringsledarskap, kommunikation, feedback … Fräscha ville både vi och uppdragsgivaren vara – så när vi kom till gruppdynamik så tog vi in Endre Sjøvold! Programmet avslutas nu efter fyra workshops med cheferna och deras respektive arbetsgrupper där fokus varit att implementera ett nytt ledarskap i organisationen. Hör av dig så berättar gärna Leo eller Patrik mer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *