Verktyg

 

Vi har ett gäng analysverktyg i vår låda;

Dessa hjälper oss och er på lite olika sätt. Ibland behövs dem för att ringa in behov i vart vi ska rikta insatsen, ibland för att skapa ett dialogunderlag i en grupp, och ibland för att på ett enkelt sätt vi ska förstå vilka styrkor och överdrivna styrkor vi har och hur det kan påverka vår omgivning oavsett om vi är chef eller medarbetare.

 

Vi kan på olika sätt analysera grupper genom

  •  Susan Wheelans GDQ – Group Development Questionnaire
  • Endre Sjovolds SPGR – Systematisera Person Grupp Relation
  • Nordpuls Pulsmätare

 

Vi kan titta på olikheter hos oss människor genom;

  • IPU – Institutet för Personlig Utveckling
  • SDI – Strength Deployment Inventory

 

Vi kan bistå en organisation med att administrera, genomföra och analysera 360 skattningar både på ledarskap och medarbetarskap. 

Vi kan också genom våra sambos på Kraftplan AB göra HR-kartläggningar